HomeKwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit onderscheidt!

Kwaliteit is de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Bij Logopediepraktijk Totaal bent u verzekerd van:

een goede bereikbaarheid (zowel telefonisch als via e-mail)
vaste aanspreekpunten en een persoonlijke benadering
ruime ervaring en kennisbevordering op regelmatige basis
 een goede samenwerking met andere disciplines 

Logopediepraktijk Totaal is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en DTL-gecertificeerd. Alle logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Op regelmatige basis vindt intercollegiaal overleg plaats. Vakinhoudelijke kennis wordt op peil gehouden door het regelmatig volgen van na- en bijscholing. Jaarlijks verschijnt er binnen de praktijk een kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag ligt ter openbare inzage op onze locatie in Veendam Zuid.

 

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe Toegankelijkheid Logopedie ofwel DTL houdt in dat een logopedist zonder tussenkomst van een arts kan worden geconsulteerd.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Continuïteit

Als praktijk hechten wij veel waarde aan de continuïteit van de logopedische zorgverlening.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Privacy

Lees ons privacyreglement om te weten hoe er met uw gegevens omgegaan wordt.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

WGBO

Wat is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en wat is vastgelegd in deze wet?

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Beroepscode

Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden vastgelegd in gedragsregels. Deze regels zijn te vinden in de ‘Beroepscode voor logopedisten’.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds juli 2013 is de logopedist wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren wanneer er vermoedelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Klachten

Logopediepraktijk Totaal is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Kwaliteitstoets Logopedie (audit)

Wat is de Kwaliteitstoets Logopedie (audit) en wat is voor u als cliënt belangrijk om te weten hierover?

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal