HomeKwaliteitBeroepscode

Beroepscode

Het bestaan van een beroepscode is een teken van professionalisering. De beroepsgroep is in staat om te laten zien hoe het professionele handelen er - naar haar idee - behoort uit te zien. Door het professionele handelen in een code te beschrijven, bevestigen de beroepsbeoefenaren hun identiteit. Zij laten daarmee zien wie zij willen zijn en wat anderen van hen mogen verwachten. In die zin past een code dan ook goed in de huidige aandacht voor transparantie en de eis verantwoording af te leggen. De code geeft immers criteria waaraan het professionele handelen getoetst kan worden. Hier vindt u de beroepscode voor logopedisten.