HomeKwaliteitMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds juli 2013 is de logopedist wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren wanneer er vermoedelijk sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds januari 2019 is de logopedist wettelijk verplicht om naast de herziende meldcode 2017, een afwegingskader toe te passen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De logopedist moet een geïmplementeerd stappenplan hanteren bij aanwijzingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van het afwegingskader wordt duidelijk of een melding van vermoedens omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling daadwerkelijk nodig is. Op deze wijze is de logopedist in staat om verantwoordelijk om te gaan met de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en kan adequaat hulp bieden aan cliënten. De meldcode 2019 met afwegingskader is van invloed op de verplichtingen van de logopedist (WGBO).

Lees hier meer.