HomeKwaliteitNederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De vereniging telt zo'n 6000 leden. De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig logopedist hebben gevestigd. Het doel is om het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren. Meer informatie over de NVLF vindt u op www.nvlf.nl.

Logopediepraktijk Totaal is lid van de NVLF.