HomeLogopedie

Logopedie

Wat is logopedie en wat doet een logopedist? 

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en het onderwijs. Logopedisten houden zich bezig met alle aspecten van communicatie; de logopedist verleent hulp bij stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak & mondfuncties, taal, adem & stem, gehoor & luistervaardigheden. Klik hier voor een overzicht van de stoornissen die logopedisten zoal behandelen. Eerstelijns logopedie valt onder de zorgverzekeringswet. Alleen de zorg aan cliënten met een medische stoornis, en op basis van een medische noodzaak, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

 

Stem

Dat een goede stem belangrijk is, merken we pas als we er last van krijgen. Bij aanhoudende stemproblemen biedt de logopedist hulp.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Gehoor

Problemen met horen en luisteren resulteren in problemen met communiceren. De logopedist kan hulp bieden bij hoor- en luisterproblemen.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Spraak

Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met spraakstoornissen. Als de communicatie hierdoor belemmerd wordt, is logopedie nodig.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Taal

Taal is overal en taalproblemen staan een goede communicatie in de weg. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal