HomeLogopedieGehoor

Gehoor

Gehoor & luisterfuncties

Horen en luisteren zijn twee verschillende dingen. Horen wil zeggen dat iemand in staat is om geluiden waar te nemen. Als iemand goed hoort, wil dat zeggen dat er niets mis is met het gehoor of het gehoororgaan. Luisteren wil zeggen dat iemand zijn/haar aandacht op bepaalde geluiden richt. Goed kunnen horen en luisteren zijn tijdens de kinderleeftijd belangrijke voorwaarden voor een goede spraak- en taalontwikkeling. Zowel bij kinderen als volwassenen kunnen er problemen zijn met het gehoor. Bij kinderen heeft dit vaak negatieve gevolgen voor de spraak- en taalontwikkeling en het verwerven van auditieve vaardigheden. Ook problemen met de auditieve verwerking (moeite met het verwerken van geluiden/ klanken/spraak) - overigens niet als gevolg van problemen met het gehoor - komen voor. Bij volwassenen die te maken krijgen met gehoorproblemen, kan de oorzaak hiervan heel verschillend zijn: een ongeval, een infectieziekte, het gebruik van bepaalde medicijnen of een lawaaibeschadiging. Zij ervaren vooral problemen in de communicatie met anderen en kunnen als gevolg hiervan in een sociaal isolement raken.

Direct aanmelden

 

 

Gehoor: kinderen

Informatie over problemen/stoornissen op het gebied van gehoor die met hulp van de logopedist verminderd of weggenomen kunnen worden.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Gehoor: volwassenen

Informatie over problemen/stoornissen op het gebied van gehoor die met hulp van de logopedist verminderd of weggenomen kunnen worden.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Interessante websites

Interessante websites over horen en het gehoor.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal