HomeLogopedieSpraakSpraak & mondfuncties: kinderen

Spraak & mondfuncties: kinderen

Hieronder vindt u informatie over problemen/stoornissen op het gebied van spraak & mondfuncties die met hulp van de logopedist verminderd of weggenomen kunnen worden.

 

Spraak-taalontwikkelingsproblemen

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling is goed te behandelen, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Slissen/lispelen

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. De [s] klinkt als het ware onzuiver. In ernstige gevallen wordt het spreken hierdoor slecht verstaanbaar.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Vloeiendheidsproblemen: stotteren & broddelen

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Naast zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Broddelen is een stoornis in het spreken. Het is te herkennen aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Nasaliteitsstoornissen

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank (resonantie) van de spraak afwijkend is: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus. Nasaliteitsstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Schisis

Schisis is het Griekse woord voor breuk of spleet. In Nederland wordt met schisis over het algemeen een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet bedoeld. Schisis is een aangeboren afwijking. Als gevolg van de schisis kunnen er problemen zijn met de mondmotoriek, spraak, taal en het gehoor.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Oromyofunctionele therapie (OMFT)

OMFT is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is alle mondspieren weer in evenwicht te brengen. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren, met een afwijkende kaak-/gebitsstand en afwijkende articulatie (slissen/lispelen) als gevolg.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Eet- en drinkstoornissen bij kinderen

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken, niet onder controle hebben. Als tijdens eten en drinken de mond- en tongspieren niet goed bewegen, is er kans op problemen bij de vorming van spraakklanken.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal