HomeLogopedieStemStem: kinderenKinderheesheid

Kinderheesheid

Wat is kinderheesheid?

Hees zijn wil zeggen dat de stem niet helder klinkt. Tijdens het spreken trillen de stembanden, doordat er tijdens de uitademing lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid, na een feestje of een schoolkamp. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te komen, gaat heesheid meestal snel weer over. Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, is het verstandig om de oorzaken eens op een rijtje te zetten. Heesheid bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik (of stemmisbruik). Als het kind hees is, zal het snel de stem forceren om zich toch verstaanbaar te maken. Er bestaat een kans dat de stembanden beschadigd worden, waardoor blijvende heesheid kan ontstaan. De behandeling van heesheid bij kinderen is niet eenvoudig, omdat kinderen buiten de therapiesituatie (bijvoorbeeld in het vuur van hun spel) vaak niet meer denken aan wat ze geleerd hebben. De betrokkenheid van ouders en/of verzorgenden bij de logopedische behandeling van het hese kind is daarom heel belangrijk.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt het kind om de mogelijke oorzaak en instandhoudende factoren van het probleem vast te stellen. Mocht de logopedist meer informatie nodig hebben over de stemstoornis en eventueel het gehoor, dan zal er een aanvraag voor een verwijzing naar de KNO-arts worden gedaan. Bij heesheid is het van belang dat het stemgebruik verandert en/of het stemmisbruik stopt. De logopedist zal hier, samen met het kind, aan werken m.b.v. zogenaamde stemhygiëneregels. Naast de stemhygiëneregels zal de logopedist het kind leren om de stem goed te gebruiken (rustig en ontspannen spreken met een goede ademhaling). Bij kinderen in de leeftijd van 6 à 7 jaar (groep 3) heeft directe logopedische behandeling vaak weinig effect, aangezien de larynx (strottenhoofd) in deze periode groeit. Hierdoor kan bij kinderen in deze leeftijdscategorie tijdelijke heesheid ontstaan. De logopedische behandeling zal bij deze kinderen indirect van aard zijn; de logopedist voorziet ouders en kind van informatie m.b.t. de stem(geving) en stemhygiëne. In het geval van directe behandeling, zullen de ouders als co-therapeut worden ingeschakeld voor een optimaal behandelresultaat.

Bron: Logopediepraktijk Totaal (2013)

Direct aanmelden