HomeLogopedieTaalTaal: kinderen

Taal: kinderen

Hieronder vindt u informatie over problemen/stoornissen op het gebied van taal die met hulp van de logopedist verminderd of weggenomen kunnen worden.

 

Spraak-taalontwikkelingsproblemen

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling is goed te behandelen, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie (klanksysteem) en/of auditieve vaardigheden. De logopedist is deskundig op deze gebieden.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Meertaligheid

De meertalige ontwikkeling bij kinderen is soms een moeilijk proces. Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal