HomeLogopediepraktijk TotaalMissie, visie en logo

Missie, visie en logo

Missie

Logopediepraktijk Totaal verleent op professionele en klantvriendelijke wijze allround logopedische zorg op maat op basis van recente ontwikkelingen en inzichten, waarbij de cliënt en diens hulpvraag centraal staan.

Visie

Logopediepraktijk Totaal hecht veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van de logopedische zorgverlening en beoogt zich door haar werkwijze te profileren een professionele, bij de cliënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s) alsmede verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken logopedische praktijk. Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. Een gelijkwaardige inbreng is hierbij de sleutel: de logopedist als therapeut met diens specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met diens inzet en inzicht anderzijds.

Logo

In het logo overlappen de cirkels van de verschillende stoornisgebieden (stem, gehoor, spraak en taal)  elkaar, omdat de optelsom van alle cirkels 'communicatie' is. Communicatie staat centraal binnen het werken als logopedist. Het woord 'taal' in het tweede deel van de praktijknaam (Totaal) is cursief, omdat alle aspecten van taal binnen het werk in de vrij gevestigde logopedische praktijk zo breed vertegenwoordigd zijn.