HomeDag van de logopedie 2018 • 6 maart

Dag van de logopedie 2018 • 6 maart

6-3-2018 10:14

Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen Nederlanders die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatievormen en -middelen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. 

Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Een man met ernstige afasie kan, na een training door de logopedist, via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een zesjarige jongen met het Downsyndroom die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Na een intensieve training van en begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders elkaar, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.

Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook kunnen zij adviseren bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.

Lees hier meer.