HomeLogopedie bij Downsyndroom

Logopedie bij Downsyndroom

21-7-2016 11:03

Kinderen met Downsyndroom hebben vaak veel moeite met de ontwikkeling van spraak en taal en daarmee de communicatie. Nog voordat kinderen gaan praten, is er sprake van communicatie. De logopedist kan al vanaf het eerste jaar (in de thuissituatie) helpen om de voorwaarden voor communicatie te optimaliseren. Er worden adviezen en oefeningen gegeven voor onder andere het aangaan en onderhouden van contact, de mondmotoriek, het maken van klanken en het leren onderscheiden van geluiden. Daarnaast is er aandacht voor het leren spreken in woorden en het leren begrijpen en gebruiken van woorden en zinnen. 

Hierbij wordt er gewerkt vanuit de principes van totale communicatie. Dit houdt in dat er bij gesproken taal ondersteunende communicatie wordt ingezet; gebaren (NmG), foto’s, pictogrammen en geschreven taal (volgens de principes van de methode Tan-Söderbergh en Leespraat). De begeleiding richt zich op het kind en op de directe omgeving van het kind (ouders, familieleden, leiding van de kinderopvang, leerkrachten enzovoort).

Kinderen met Downsyndroom zijn van harte welkom binnen de praktijk voor begeleiding op één of meer van bovengenoemde gebieden. Maaike Hamminga-Prins heeft veel ervaring op dit vlak. Voor meer informatie kunt u contact (telefonisch of via e-mail) opnemen met de praktijk. Indien u uw kind wilt aanmelden, kan dit ook via deze website.