HomeLogopedie in 2018

Logopedie in 2018

8-12-2017 22:12

Vergoeding 

Onlangs heeft Logopediepraktijk Totaal er opnieuw voor gekozen de tarieven van de verschillende zorgverzekeraars te accepteren, zodat u niet te maken krijgt met een eigen bijdrage. Voor 2018 is, net als in 2017, met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, met uitzondering van CZ/DeltaLloyd/Ohra. Bent u niet verzekerd bij CZ/DeltaLloyd/Ohra? Dan wordt de logopedische behandeling ook in 2018 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Als u op u dit moment verzekerd bent bij CZ/DeltaLloyd/Ohra en u heeft een restitutiepolis, dan krijgt u niet te maken met een eigen bijdrage per zitting omdat hierbij een voor CZ/DeltaLloyd/Ohra martconform bedrag (€ 31,70) in rekening gebracht wordt. Heeft u een naturapolis, dan is hiervan wel sprake. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Verplicht eigen risico 

Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering een verplicht eigen risico. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dit bedrag. Voor 2018 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het verplichte eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan een bezoek aan uw huisarts. Voor logopedie geldt het verplichte eigen risico wél. Omdat Logopediepraktijk Totaal een zorgovereenkomst heeft met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ/Delta Lloyd/Ohra, worden de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt vervolgens een rekening van uw zorgverzekeraar voor de betaling van het verplichte eigen risico tot een bedrag van maximaal € 385,-. Mocht u uw eigen risico al volledig hebben gebruikt voor bijvoorbeeld medicijnen, dan zult u voor de logopedische behandelingen geen factuur meer ontvangen en vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Mocht u naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico hebben afgesloten, dan gelden er uiteraard andere bedragen.  


Tarieven logopedie

Per 01-01-2017 zijn logopedisten vrij om de prijs te bepalen die zij willen declareren. In de overeenkomsten die Logopediepraktijk Totaal heeft gesloten met de zorgverzekeraars zijn echter maximumprijzen aangegeven die in aanmerking komen voor vergoeding.  Om te voorkomen dat cliënten naast het eventueel verplicht eigen risico ook nog een eigen bijdrage moeten betalen, zullen wij ons aan de genoemde prijzen houden. Hieronder staan de tarieven voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling zoals de verschillende zorgverzekeraars deze hanteren. Dit is het tarief dat wij bij de zorgverzekeraar mogen declareren en het bedrag dat zij bij u in rekening brengen wanneer het verplicht eigen risico nog niet (helemaal) is gebruikt. Logopediepraktijk Totaal heeft met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ/Delta Lloyd/Ohra, een overeenkomst afgesloten. Staat uw zorgverzekeraar er niet bij, dan betreft het waarschijnlijk een kleinere verzekeraar die valt onder een overkoepelende organisatie.  Vraag in dit geval uw behandelend logopedist om meer informatie. 

Tarieven reguliere sessie logopedie:

 Achmea € 31,34
• Anderzorg € 30,60
 AZIVO € 30,60  
 Caresq € 30,90
 De Friesland € 32,39
 Ditzo € 32,00
• DSW € 32,00
 ENO € 31,01
 FBTO € 29,97
 Interpolis € 29,97
• IZA € 30,70
 IZZ € 30,70
 Menzis € 30,60
 ONVZ (VRZ) € 31,00
• Stad Holland € 32,00
 Univé € 30,70 
 VGZ € 30,70
 Zorg en Zekerheid (VRZ): € 31,00


Tarief 'anamnese en onderzoek na verwijzing'

Deze prestatie wordt na het eerste bezoek in rekening gebracht en is niet door iedere zorgverzekeraar ingekocht. De vergoeding bij de zorgverzekeraars die deze prestatie wél hebben ingekocht, is wisselend. Menzis heeft deze prestatie ingekocht tegen een vergoeding van € 61,20. Omdat de meeste cliënten van Logopediepraktijk Totaal verzekerd zijn bij Menzis, beperken we ons wat betreft de informatievoorziening bij deze prestatie slechts tot deze informatie. Bent u elders verzekerd en wilt u weten welk bedrag er voor het eerste bezoek in rekening wordt gebracht? Stuur dan een e-mail naar info@logopedietotaal.nl; u wordt vervolgens nader geïnformeerd welke afspraken gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar.