HomeLogopedie in 2020

Logopedie in 2020

8-1-2020 11:22

Voor 2020 is, net als in 2019, met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, met uitzondering van CZ/Delta Lloyd/Ohra. Bent u niet verzekerd bij CZ/Delta Lloyd/Ohra? Dan wordt de logopedische behandeling ook in 2020 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Als u op u dit moment verzekerd bent bij CZ/Delta Lloyd/Ohra en u heeft een restitutiepolis, dan krijgt u niet te maken met een eigen bijdrage per zitting omdat hierbij een voor CZ/Delta Lloyd/Ohra martconform bedrag in rekening gebracht wordt. Heeft u een naturapolis, dan is hiervan wel sprake. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering een verplicht eigen risico. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dit bedrag. Voor 2020 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het verplichte eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan een bezoek aan uw huisarts. Voor logopedie geldt het verplichte eigen risico wél. Omdat Logopediepraktijk Totaal een zorgovereenkomst heeft met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ/Delta Lloyd/Ohra, wordt het merendeel van de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt vervolgens een rekening van uw zorgverzekeraar voor de betaling van het verplichte eigen risico tot een bedrag van maximaal € 385,-. Mocht u uw eigen risico al volledig hebben gebruikt voor bijvoorbeeld medicijnen, dan zult u voor de logopedische behandelingen geen factuur meer ontvangen en vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Mocht u naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico hebben afgesloten, dan gelden er uiteraard andere bedragen.  

Tarieven logopedie

Per 01-01-2017 zijn logopedisten vrij om de prijs te bepalen die zij willen declareren. In de overeenkomsten die Logopediepraktijk Totaal heeft gesloten met de zorgverzekeraars zijn echter maximumprijzen aangegeven die in aanmerking komen voor vergoeding. Om te voorkomen dat cliënten naast het eventueel verplicht eigen risico ook nog een eigen bijdrage moeten betalen, zullen wij ons aan de genoemde prijzen houden. Hieronder staan de tarieven voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling zoals de verschillende zorgverzekeraars deze hanteren. Dit is het tarief dat wij bij de zorgverzekeraar mogen declareren en het bedrag dat zij bij u in rekening brengen wanneer het verplicht eigen risico nog niet (helemaal) is gebruikt. Logopediepraktijk Totaal heeft met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ/Delta Lloyd/Ohra, een overeenkomst gesloten. Staat uw zorgverzekeraar er niet bij, dan betreft het waarschijnlijk een kleinere verzekeraar die valt onder een overkoepelende organisatie. Vraag in dit geval uw behandelend logopedist om meer informatie. 

Tarieven reguliere sessie logopedie (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend):

 Achmea € 31,97
• Anderzorg € 35,66
 AZIVO € 35,66
 Caresq: € 33,10
 CZ/Delta Lloyd/Ohra, restitutiepolis: € 33,15
• CZ/Delta Lloyd/Ohra, naturapolis: vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoeding
 De Friesland € 31,97
 De Amersfoortse € 32,75
• Ditzo € 32,75
 DSW € 33,55
 ENO € 33,01
 FBTO € 31,97
 Interpolis € 31,97
 IAK € 31,97
• IZA € 32,00
 IZZ € 32,00
 Menzis € 35,66
 ONVZ € 33,01
• Stad Holland € 33,55
 Univé € 32,00
 VGZ € 32,00
 Zorg en Zekerheid € 33,01

Tarief 'anamnese en onderzoek na verwijzing'

Deze prestatie wordt na het eerste bezoek in rekening gebracht en is niet door iedere zorgverzekeraar ingekocht. De vergoeding bij de zorgverzekeraars die deze prestatie wél hebben ingekocht, is wisselend. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar betreffende prestatie heeft ingekocht en zo ja, welk bedrag er voor het eerste bezoek in rekening wordt gebracht? Stuur dan een e-mail naar info@logopedietotaal.nl.