HomeOnduidelijkheid over logopedie bij meertaligheid

Onduidelijkheid over logopedie bij meertaligheid

26-11-2014 11:02

In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er bij scholen en ouders veel onduidelijkheid bestaat over wanneer er logopedische behandeling gegeven kan worden bij meertalige kinderen. Vanwege deze onduidelijkheid moeten wij met regelmaat ouders van meertalige kinderen daar waar het logopedische behandeling van hun kind(eren) betreft, teleurstellen: logopedische behandeling bij meertalige kinderen kan namelijk niet zonder meer plaatsvinden.

Hoe zit dit precies?

Meertalige kinderen met spraak-taalontwikkelingsproblemen worden op school kort logopedisch onderzocht door een logopedist van een screenende instantie en vaak volgt dan het advies om contact op te nemen met een logopedische praktijk (in de omgeving) voor nader onderzoek. Het is echter goed om te weten dat er in een logopedische praktijk alleen logopedische behandeling verricht kan worden als er zich ook een probleem in de ontwikkeling van de eerste taal (bijvoorbeeld het Turks, Arabisch, Papiaments, Pools enz.) voordoet. Geven ouders aan dat het kind zich in de eerste taal normaal ontwikkelt, dan is dat een contra-indicatie voor (door de zorgverzekeraar vergoede) logopedische behandeling. Ons standpunt is dan ook dat er bij meertalige kinderen die problemen ondervinden wat betreft de spraak-taalontwikkeling in het Nederlands, altijd meertaligheidsonderzoek in het Audiologisch Centrum van Pento in Assen of Kentalis in Groningen uitgevoerd moet worden. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Bij Pento en/of Kentalis wordt logopedisch onderzoek in/naar de moedertaal gedaan met behulp van een tolk. Ook kan er aldaar, indien nodig, aanvullend het gehoor en de cognitieve ontwikkeling (intelligentie) onderzocht worden, om de spraak-taalontwikkeling in een breder kader te plaatsen.

Waarom geven wij dit advies?

De logopedische behandeling van meertalige kinderen die alleen problemen ondervinden in de tweede taal (het Nederlands; NT2) wordt niet door zorgverzekeraars vergoed. NT2-problematiek wordt door zorgverzekeraars beschouwd als een schoolse aangelegenheid. Dit beleid wordt door alle zorgverzekeraars al vele jaren gehanteerd. Als bij controle door de zorgverzekeraar blijkt dat een achterstand of stoornis in de eerste taal niet aantoonbaar is, dan beschouwt de zorgverzekeraar dit - terecht overigens - als fraude. Wat wel mogelijk is, is dat ouders de logopedische behandeling dan zelf betalen. Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling (van 30 minuten) is per 01-01-2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op € 40,53. Dit is ook het tarief dat wij hanteren.

Lees hier meer over meertaligheid op deze website.