HomeStotterende kinderen

Stotterende kinderen

6-2-2016 10:06

Stotterende kinderen

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. De eerste symptomen worden meestal waargenomen in de eerste jaren van het leven, met name als een kind in zinnen gaat spreken. Stotteren kan uitgroeien tot een communicatieprobleem dat de sociale ontwikkeling en het persoonlijk welbevinden ernstig belemmert. Op latere leeftijd kan stotteren hardnekkig zijn en lastig te behandelen (bron: Richtlijn 'Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen'). Hoewel stotteren bij de meeste kinderen vanzelf over gaat, hebben sommigen een behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel goed onderzoek te doen, zodat ouders goede informatie krijgen of therapie nu wel/niet zinvol is. De betreffende logopedist/stottertherapeut zal dan aangeven of behandeling meteen zinvol is of niet en op welke gronden. Met de Screeningslijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht door ouders of hulpverleners die zich zorgen maken om een kind dat begint te stotteren, of verwijzing naar een logopedist geïndiceerd is. De SLS is niet geschikt voor oudere kinderen of volwassenen. 

Logopedist of stottertherapeut?

Er bestaat een verschil tussen een logopedist en een stottertherapeut. Logopedisten zijn opgeleid om een breed scala van klachten rond de mondelinge communicatie te behandelen. Daaronder hoort ook het behandelen van stotteren. Bij meer complexe stotterproblematiek kan doorverwijzing naar een stottertherapeut zinvol zijn. Er zijn ook logopedisten die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij stottertherapeut zijn. Binnen Logopediepraktijk Totaal hebben praktijkhouders Heleen Folkers en Rolien Udema veel ervaring met de begeleiding van jonge stotterende kinderen. Rolien heeft aanvullende scholing gevolgd op dit vlak en begeleidt al jaren met veel plezier en succes jonge kinderen die (beginnen met) stotteren.

Meer informatie 

Voor leerkrachten hebben wij de informatiemap 'Stotteren op de basisschool' ontwikkeld. Naast informatie over stotteren staan er tal van tips/adviezen per leeftijdscategorie (groep) in deze map. Bent u leerkracht en wilt u deze informatie graag (digitaal) ontvangen? Neem dan contact met ons op. Bent u ouder/verzorger en wilt u graag meer informatie over stotteren of wilt u uw zorgen over het spreken van uw kind met ons bespreken? Neem dan contact met ons op. U kunt uw kind ook direct aanmelden via ons aanmeldingsformulier.