HomeOnze werkwijzeLogopedische behandeling

Logopedische behandeling

Binnen Logopediepraktijk Totaal wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. Deze afspraken bedragen in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten cliëntgebonden zijn. De laatste 5 minuten zijn gereserveerd voor het evalueren/nabespreken met de cliënt of (een) ouder(s)/verzorger(s). De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt. Tijdens de behandelperiode zullen er met regelmaat evaluaties plaatsvinden om de voortgang en het (voorlopige) behandelresultaat met elkaar te bespreken. Naar aanleiding hiervan kan het behandelplan, indien nodig, worden bijgesteld. Als uit heronderzoek blijkt dat het behandeldoel voor de logopedische therapie bereikt is, wordt de behandeling afgerond. In veel gevallen zal er na de afronding na verloop van tijd nog een logopedische controle plaatsvinden om te beoordelen of de aangeleerde vaardigheden voldoende worden toegepast in het dagelijks leven.

Ouder(s)/verzorger(s) zijn meestal tijdens de logopedische behandelingen van hun kind aanwezig in de therapieruimte. Op die manier is meteen duidelijk wat de logopedist aanbiedt en op welke manier. Dit geeft een goede indruk van wat er thuis herhaald moet worden en hoe. Binnen Logopediepraktijk Totaal worden kinderen die in groep 3 of hoger zitten, in principe niet onder schooltijd behandeld. Dit i.v.m. de leerplichtwet en onze visie op kwaliteit en continuïteit: wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk profiteren van de onderwijstijd.

Er kunnen redenen zijn die de behandelend logopedist doen besluiten de logopedische therapie te beëindigen. Dit komt gelukkig weinig voor. De belangrijkste redenen om de therapie te beëindigen zijn:
 onheuse bejegening (op regelmatige basis) van de behandelend logopedist 
 het bij herhaling niet betalen van verzuimfacturen
 het niet meewerken aan de therapie
 het opzettelijk achterhouden van belangrijke informatie


Duur logopedisch (behandel)traject

Vaak vragen cliënten en/of ouder(s)/verzorger(s) ons bij de start van de logopedische behandeling hoe lang het logopedisch (behandel)traject zal duren. Hoewel de duur van de behandelperiode van veel verschillende factoren afhankelijk is, zijn er wel een aantal gemiddelden te noemen.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Ouderbetrokkenheid

Een succesvolle logopedische behandeling betekent inzet van alle partijen! Betrokkenheid van ouders is dan ook onontbeerlijk.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal

Oefenen

Oefening baart kunst! Het is belangrijk dat de oefeningen die behandelend logopedist meegeeft, thuis herhaald worden.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal