HomeOnze werkwijzeLogopedische behandelingDuur logopedisch (behandel)traject

Duur logopedisch (behandel)traject

Vaak vragen cliënten en/of ouder(s)/verzorger(s) ons bij de start van de logopedische behandeling hoe lang het logopedisch (behandel)traject zal duren. Vanzelfsprekend is de duur van de behandelperiode sterk variabel en hangt deze af van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s). Toch zijn er per logopedisch probleem wel een aantal gemiddelden te noemen. Met 'regulier' wordt een licht-matig (enkelvoudig) logopedisch probleem bedoeld.

Stem
reguliere stembehandeling volwassenen: 12 sessies; verbetering na ongeveer 6 sessies
reguliere stembehandeling kinderen: 8 sessies; verbetering na ongeveer 4 sessies 

Spraak & mondfuncties
reguliere articulatiebehandeling: 15 sessies; verbetering na ongeveer 6 sessies
reguliere behandeling afwijkende mondgewoonten (OMFT): maximaal 20 sessies

Taal
Voor een reguliere taalbehandeling gaan wij uit van minimaal 24 behandelingen (6 maanden), waarna een periode van hertesten volgt. De voortzetting van de logopedische behandeling is o.a. afhankelijk van de vooruitgang.

Het is overigens ongebruikelijk dat kinderen die zich verder normaal ontwikkelen, jarenlang logopedisch behandeld worden. Vaak is dit een teken dat er iets in het behandelproces niet goed verloopt: is er wel een goede logopedische diagnose gesteld? Heeft de behandelend logopedist wel de juiste behandelmethode gekozen? Wanneer een kind bij Logopediepraktijk Totaal al enige tijd in behandeling is zonder duidelijke vooruitgang, zullen wij ouder(s)/verzorger(s) altijd adviseren om (de ontwikkeling van) hun kind in breder perspectief te laten beoordelen. Wilt u op basis van de informatie hierboven een second opinion? Lees dan hier verder.