HomeOnze werkwijzeLogopedische behandelingOefenen

Oefenen

Het is belangrijk dat de oefeningen die behandelend logopedist meegeeft, thuis herhaald worden. Hierdoor wordt de vaardigheid van een kind bij de betreffende oefeningen zonder twijfel vergroot. Soms wordt er met de groepsleerkracht afgesproken dat de logopedie(multo)map/ het logopedieschrift ook meegenomen wordt naar school, om de oefeningen daar nog eens (extra) te herhalen. Uiteraard is het belangrijk dat u, als ouder(s)/verzorger(s), er op een gegeven moment voor zorgt dat de aangeleerde vaardigheid zoveel mogelijk wordt toegepast in allerlei situaties thuis. Wat er precies geoefend moet worden en hoe vaak, geeft de behandelend logopedist aan. Hierbij is het goed om te bedenken dat ‘elke dag een theelepeltje’ beter werkt dan een ‘hele beker in één keer’. Dus: liever veelvuldig en korte tijd oefenen dan één keer gedurende lange tijd. Het allerbelangrijkste van oefenen thuis (of op school) is dat dit in een plezierige sfeer gebeurt en dat het kind beloond wordt voor het meedoen. Dit kan met een positieve opmerking, met een sticker of iets lekkers op zijn tijd (thuis).