HomeOnze werkwijzeLogopedische behandelingOuderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Om de logopedische behandeling tot een succes te maken, is de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) onontbeerlijk. Zonder betrokkenheid en actieve deelname van ouders is logopedie namelijk weinig zinvol. Een half uur logopedie in de praktijk bij de logopedist is bijna zonder uitzondering onvoldoende om de gestelde behandeldoelen te behalen. Als een kind huiswerk mee krijgt, dan moet dit geoefend worden volgens de aanwijzingen van de behandelend logopedist. Daarnaast moet het huiswerk worden meegenomen naar de eerstvolgende behandeling. Op die manier kan de logopedist de vorderingen in de gaten houden en vastleggen. Als het huiswerk - om wat voor reden dan ook - op structurele basis niet wordt gedaan, dan kan dit aanleiding zijn om de behandeling (tijdelijk of definitief) te beëindigen. In de regel vinden logopedische behandelingen wekelijks plaats. Als afspraken regelmatig worden afgezegd en er als gevolg daarvan geen vooruitgang is, dan kan de behandeling worden stopgezet. Kortom: een succesvolle logopedische behandeling betekent inzet van alle partijen!