HomeOnze werkwijzeSamenwerking, overleg & voorlichting

Samenwerking, overleg & voorlichting

Samenwerking & overleg

Logopedie is maatwerk en de ervaring leert dat een probleem in de meeste gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij zeer regelmatig contact (overleg) met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, artsen en andere (para)medici. Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Het is echter wel zo dat indien ouder(s)/verzorger(s) weigeren toestemming te geven voor overleg dat voor een goede zorgverlening door de logopedist belangrijk danwel noodzakelijk is, de logopedist kan besluiten de logopedische therapie (tijdelijk of definitief) te beëindigen. 

Voorlichting

Op verzoek verzorgen wij voorlichtingen voor ouders, peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten en andere belangstellenden. Onderwerpen zijn o.a. spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen, taalstimulering (op de peuterspeelzaal/in de kleutergroep) en afwijkende mondgewoonten (o.a. duim-/vinger-/speenzuigen). Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.