HomeOnze werkwijzeScreening en intakegesprek

Screening en intakegesprek

Na de aanmelding volgt, als u zonder verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist komt, eerst een screening (kort vooronderzoek). Deze screening is bedoeld om te beoordelen of uw hulpvraag aansluit bij het expertisegebied van de logopedist.

Komt u op verwijzing van een arts of specialist, dan vindt meteen een intakegesprek plaats waarbij uw hulpvraag besproken/verhelderd wordt. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem in kaart gebracht.

Tijdens de eerste afspraak dient u ter legitimatie een geldig identiteitsbewijs mee te brengenHier leest u waarom. Indien er tijdens de eerste of tweede afspraak geen geldig identiteitsbewijs getoond kan worden, dan zijn wij - helaas - genoodzaakt de kosten van screening/anamnese/intake bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen wij namelijk niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Neemt u ook alvast onze huisregels, behandelafspraken en toestemmingsverklaring door? Uw behandelend logopedist legt betreffend document aan u voor ter ondertekening tijdens de eerste afspraak.

Heeft u een afspraak gemaakt? Dan kunt u op alle locaties plaatsnemen in de wachtruimte. Uw behandelend logopedist haalt u op het afgesproken tijdstip op.