HomeOnze werkwijzeSpeciale doelgroepen

Speciale doelgroepen

Bij een tweetal doelgroepen wijkt onze werkwijze af van de gebruikelijke werkwijze. Het gaat hierbij om meertalige kinderen en kinderen met een speciale zorg-/onderwijsbehoefte.

Meertaligheid

Bij meertalige kinderen zal er vastgesteld moeten worden of er, naast de problemen ten aanzien van de tweedetaalverwerving, ook problemen zijn met de verwerving van de eerste taal (moedertaal). Hiervoor verwijzen wij ouder(s)/verzorger(s) van meertalige kinderen standaard door naar het Audiologisch Centrum van Pento in Assen of Kentalis in Groningen. Hier wordt logopedisch meertaligheidsonderzoek gedaan met behulp van een tolk. Indien er sprake is van taalverwervingsproblemen in beide talen, dan kan het kind in behandeling genomen worden. De logopedische behandeling (het behandelplan) zal dan invulling krijgen op basis van het door Kentalis aangeleverde onderzoeksverslag. Hier leest u meer over logopedie bij meertaligheid.

Kinderen met een speciale onderwijs-/zorgbehoefte

Indien er bij kinderen met een speciale onderwijs-/zorgbehoefte sprake is van een behoefte aan ondersteuning van het onderwijsproces (het voorkomen of verminderen van onderwijsbelemmeringen) met behulp van logopedie, dan kan Logopediepratijk Totaal hierin door middel van logopedische behandeling niet voorzien. Hierbij moet gedacht worden aan kinderen met een indicatie speciaal (basis)onderwijs op grond van een verminderde intelligentie en/of andere ontwikkelingsstoornis. Indien er echter bij deze kinderen een medische stoornis bestaat en er op grond van een medische noodzaak logopedisch behandeling noodzakelijk of wenselijk is, dan kan er wel behandeling gestart worden na anamnese en onderzoek.