HomeVerwijzing & vergoedingVergoeding

Vergoeding

Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houdt wel rekening met uw verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen. Bij de zorgverzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, ontvangt u de factuur. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling werd per 01-01-2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op € 40,53. Hier vindt u de volledige tarievenlijst van de NZa. Per 2017 zijn de tarieven voor logopedie vrijgegeven. Lees hier meer over logopedie in 2019.

 

Verhindering

Als u verhinderd bent, moet u uw behandelafspraak tenminste 24 uur van tevoren afzeggen bij uw behandelend logopedist.

Lees meer
Logopediepraktijk Totaal