HomeVerwijzing & vergoedingVergoedingVerhindering

Verhindering

Verhindering, afzegging & betaling

Als u verhinderd bent, moet u uw behandelafspraak tenminste 24 uur van tevoren afzeggen bij uw behandelend logopedist. Doet u dit niet of niet tijdig, dan zal hiervoor € 40,53  (conform het in 2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief) bij u in rekening gebracht worden. Dit bedrag kan namelijk niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden (er heeft immers geen behandelsessie plaatsgevonden). U ontvangt hiervoor een factuur. Deze moet u volgens de betalingsvoorwaarden voldoen. In overleg met de behandelend logopedist kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.